Гукова Віталіна Володимирівна

Офіційний сайт

Концепція РОБОЧИХ ЗОШИТІВ

О сновна мета сучасної педагогіки – виховання творчої особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації. Це стимулює викладачів шукати нові підходи та нові методи навчання. Запропоновані зошити є спробою створення нових навчальних посібників з предмету «Українська та зарубіжна музичні літератури», заснованих на активних формах навчання.

О сновний зміст Робочих зошитів – це інтерактивні вправи і завдання, в ході виконання яких учень самостійно, або під керуванням викладача вивчає музичний матеріал. Завдання націлені на розвиток мислення, уяви, формування навичок емоційного реагування на музику та аналізу засобів музичної виразності. Поряд з цим подається необхідний інформативний матеріал, часто представлений в стислих таблицях, схемах, «правилах», окреслених рамками, або у вигляді завуальованого конспекту («допиши пропущене»). Певна кількість завдань спрямовані на повторення матеріалу та контрольну перевірку знань і навичок. Серед них кросворди, філворди, кластери, «переплутані ланцюжки», тести, вікторини, а також інші завдання, що містять ігровий елемент.

Р обочі зошити складені відповідно до Програми з предмета «Українська та зарубіжна музичні літератури» для музичної школи та музичного відділення школи естетичного виховання (Київ, 2008 р.). В них навчальний матеріал розподілено на теми, кожна з яких представлена певною кількістю завдань. Ці завдання можна виконувати як на уроці, так і вдома (на розсуд викладача). Зошити містять нотні приклади, фото-ілюстрації, а також Словник емоційно-образних визначень характеру музики (Додаток).

Усі робочі зошити призначені для використання учнями на уроках з музичної літератури у музичних школах та школах мистецтв.

Д ля зручності наводимо перелік Робочих Зошитів для учнів музичних шкіл, у яких вивчення музичної літератури розпочинається з 3-го класу (8 років навчання):

1 -й рік, І семестр (Зошит № 1)

1 -й рік, ІІ семестр (Зошит № 2)

2 -й рік, І семестр - "Фольклор" (Зошит № 3)

2 -й рік, ІІ семестр - "Жанри і форми" (Зошит № 4)

3 -й рік, І семестр - "Античність" (Зошит № 5)

3 -й рік, ІІ семестр - "Класицизм" (Зошит № 6)

4 -й рік, І семестр - "Романтизм" (Зошит № 7)

4 -й рік, ІІ семестр - "Російська музика" (Зошит № 8)

5 -й рік, І семестр - "Культура Росії" (Зошит № 9)

5 -й рік, ІІ семестр - "Українська музика" (Зошит № 10)

6 -й рік, І семестр - "ХХ століття" (Зошит № 11)

6 -й рік, ІІ семестр - "Українська музика ХХ століття" (Зошит № 12)

З міст зошитів дозволяє послідовно та ґрунтовно опановувати поурочний матеріал у різноманітних навчальних формах.

 

 

ОСТАННІ ЗОШИТИ

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

 

 

Сайт створено: BAMP©