Гукова Віталіна Володимирівна

Офіційний сайт
image

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з "Української та зарубіжної музичної літератури"

Основний курс. Розділи І – ІІІ.

 

Музична культура від стародавнього світу до епохи бароко

Творчість Генделя і Баха. Українська музика епохи бароко

Робочий зошит складений для учнів музичних шкіл та музичних відділень ПСМНЗ відповідно до Програми з предмета «Українська та зарубіжна музичні літератури». Зошит містить навчальний матеріал І – ІІІ розділів основного курсу (третій рік вивчення предмета) «Музична культура від стародавнього світу до епохи бароко. Творчість Генделя і Баха. Українська музика епохи бароко.».

Робочий зошит поєднує в собі елементи підручника та зошита для практичної роботи. Він включає письмові й усні завдання, нотні приклади, стислі відомості про життя та творчість композиторів, з творами яких знайомляться учні, різноманітні таблиці і схеми. Зміст Зошита дозволяє послідовно та ґрунтовно опановувати поурочний матеріал у різноманітних навчальних формах.

Робочий зошит має гриф Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв Міністерства культури України. Перший Зошит було надруковано у видавництві "Мелосвіт" (м.Київ). У 2014 році виданий доопрацьований та доповнений Зошит (м.Суми: Видавництво Вінниченко М.Д.). Він містить 60 сторінок, має формат 19 см × 26 см.

ЗМІСТ

___Розділ І. Музична культура від Стародавнього світу до епохи бароко___

Тема 1. Огляд основних етапів розвитку світової музичної культури

Тема 2. Музична культура Стародавнього світу

Тема 3. Музична культура Середньовіччя

Тема 4. Музична культура Київської Русі

Тема 5. Музична культура епохи Відродження

Тема 6. Бароко в західноєвропейській музиці. Зародження і розвиток опери у ХVII–ХVIII ст.

Тема 7. Інструментальна музика епохи бароко

___Розділ ІІ. Музична культура Західної Європи на межі ХVІІ та ХVІІІ століть. Творчість Генделя і Баха як новий етап в історії світової музики___

Тема 8. Г. Ф. ГЕНДЕЛЬ. Творчий портрет

Тема 9. Й.С. БАХ. Біографія та короткий огляд творчості

Тема 10. Кантатно-ораторіальні твори

Тема 11. Органні та клавірні твори

Тема 12. «Добре темперований клавір»

___Розділ ІІІ. Українська музика епохи бароко___

Тема 13. Розвиток професійної музики. Канти

Тема 14. Партесний концерт. М. ДИЛЕЦЬКИЙ. Творчий портрет

Тема 15. Г. СКОВОРОДА. Філософ, поет і композитор

16. Підсумковий урок

Додаток. Словник емоційно-образних визначень характеру музики

Вікторини

Література

ОСТАННІ ЗОШИТИ

 

Яндекс.Метрика
 

 

 

 

 

Сайт створено: BAMP©